perjantai 23. toukokuuta 2008

Opiston henkilöstön näkemys opistosta


Portaanpään kristillisessä opistossa tehtiin keväällä 2008 henkilöstökysely, johon vastasivat miltei kaikki henkilöstön jäsenet. Kyselyn tulokset ovat kootusti seuraavat ja nistä käy ilmi, millainen opisto Portaanpää on henkilökunnan näkökulmasta.

Opiston ilmapiiri

Valtaosa katsoo opiston henkilösuhteet hyviksi, melko moni kiitettäviksi. Työilmapiiri on pysynyt valtaosan mielestä vakaasti hyvänä, muutaman mielestä parantanut. Valtaosa katsoo, että uudet työntekijät otetaan vastaan kannustavasti.. Kaikkia häiritseviä henkilöstöklikkejä ei ole. Jatkuvaa häirintää ei kenenkään mielestä harjoiteta, ei myöskään seksuaalista häirintää.

Valtaosan mukaan opistolla on hyvä työskennellä, ihmiset ovat ystävällisiä ja ahkeria. Liiallisia vaatimuksia ei työn osalta ole eikä henkilöstössä ole kokemusta, että opisto lepäisi vain jonkun harteilla. Työryhmät täyttävät tehtävänsä. Työn tehoa voisi hieman nostaakin. Työkavereiden käyttäytyminen ei aiheuta unettomia öitä ja heistä koituu iloa. Opisto on muihin työkokemuksiin verraten hyvä työpaikka, huolta sen tulevaisuudesta ei ole ja henkilöstö on sitoutunut työhönsä pidempijaksoisesti.


Oppilaat

Henkilöstön mielestä oppilaat ovat normaaleja nuoria. Heitä on hyvin monenlaisia. Oppilaiden oppimisesta iloitaan, henkistä kasvua pidetään tärkeänä, kuten myös älyllisten ominaisuuksien kehittymistä. Oppilaiden toivottaisiin osallistuvan opiston elämään enemmänkin ja heille toivottaisiin näkyvämpää roolia. Henkilökunta ei katso aliarvioivansa oppilaita ja kokee taitavansa elämisen heidän kanssaan. Henkilökunnan mielestä oppilaat viihtyvät opistolla.


Koulutus

Henkilöstö katsoo, että opiston koulutusrakenne tulee säilyttää nykyisenä ja että opiston aatepohjan tulee olla herännäisyys sekä järjestäjän yksityinen.

Suuremmat opetusryhmät eivät saa juurikaan kannatusta. Draamallinen opetus saa hieman enemmän sitä. Selvän enemmistön mielestä luennon ei tule olla opetuksen perusmuoto. Ryhmätyö saa enemmän kannatusta, mutta ei sekään kohoa kaikkien varauksetta kannattamaksi menetelmäksi. Opetushenkilö arvioidaan ammattitaitoiseksi ja työhön sitoutuneeksi. Opettajia on riittävästi. Opettajan työtä ei nähdä pelkkänä tuntien pitämisenä. Opetusvelvollisuus koetaan melko sopivaksi. Melkein kaikki katsovat, että linjavastaavan tehtävä ei ole vain kurinpidollinen. Lähes kaikki kannattavat eri työryhmien yhteistyön lisäämistä kuten myös muiden koulujen kanssa harjoitettavan yhteistyön lisäämistä.

Johtaminen

Johtokuntaa ei pidetä kumileimasimena. joskin se on melko etäinen. Johtokunnan päätöksiin ollaan melko varauksettoman tyytyväisiä. Rehtorin voimatoimia ei sanottavasti kaivata, mutta eivät nekään ole kaikkien mielestä poissuljettuja. Liian rajuja päätöksiä ei ole tehty. Johtamista ei pidetä käskemisenä. Siihen liittyvissä toiveissa korostuvat valmentaminen, jonkin verran junailu ja kaikkein selvimmin suunnannäyttäminen.