perjantai 15. elokuuta 2008

Lisäpaikkoja Lapsi- ja perhetyön (lastenohjaaja) perustutkintoon


Opisto on saanut 20 lisäkoulutuspaikkaa Lapsi- ja perhetyön perustutkintoon (lastenohjaaja) vuoden 2009 alusta alkaen.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto pätevöittää toimimaan lastenohjaajana kunnan ja seurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyössä.

Tutkinto on ainoa toisen asteen tutkinto, joka on täsmäsuunnattu tähän toimintaan. Siihen sisältyy ainoana toisen asteen perustutkintona koulutus myös Päivähoitolaissa kuntien velvollisuudeksi määriteltyyn lasten uskontokasvatukseen.

Kunnan harjoittama uskontokasvatus nojaa uskonnonvapauslakiin, jonka mukaan henkilöllä on oikeus uskontoon, mutta häntä ei saa pakottaa siihen.

Uskonnonvapaus on perustuslaillinen oikeus, joka pohjautuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Lapsi- ja perhetyön perustutkintoon sisältyy lapsen huolenpidon, leikinohjauksen, kasvatuksen, leiri- ja retkeilytoiminnan jne. opintojaksoja yhteensä 120 ov. Tutkinnon perusteet ovat hieman muuttumassa ja valtakunnallinen uusi opetussuunnitelma valmistumassa kuluvan syksyn aikana.

Opiskeluun on mahdollista sisällyttää työssäoppimisjakso ulkomailla: Brysselin Eurooppakoulussa, Espanjassa, Virossa jne.

Tutkinto kuuluu humanististen ja kasvatusalan tutkintojen joukkoon. Sen suorittanut on saanut aimo annoksen lasten kasvatukseen liittyvää ammattitietoa ja taitoa. Sitä hän tarvitseekin: onhan hän usein ensimmäinen kasvattaja heti ensisijaisten kasvattajien, äidin ja isän jälkeen.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto on hyvin suosittu koulutusala Pohjois-Savossa. Viime vuosina vain joka neljäs tai viides hakija on voitu ottaa koulutukseen.

Työtilanne alalla on hyvä muun muassa lähivuosina tapahtuvan eläköitymisen johdosta ja siksi, että ammatti kuuluu tulevaisuudessakin niin kutsuttuihin avainammatteihin.